Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

κοινή παραλογική

i) έχουμε A και Β , με Α διάφορο του Β

ισχύει : Α + Β = Α

αλλά και Α + Β = Β

επίσης : Α-Β=Β-Α
Α+Α=Β+Β
2Α=2Β
Α=Β

ii) 1/2+1/2 = 1/2

αυτά.